پالایش داده ها

سطح TRL:
1 9

نحوه نمایش

/
20.1001.4.BCKG000=.2022.09.24.0.9 نیاز

فناوری بر پایه هوش مصنوعی با هدف تعیین خسارت براساس تصاویر ارسالی آنالیز تصاویر خسارت براساس مدل های تصویری تعیین ابعاد خسارت بدون حضور کارشناس تعیین هزینه براوردی بدون دخالت کارشناس آرشیو خسارات وارده بر خودرو و داده های مرتبط با آن

 • ارائه شده توسط
  تاریخ پایان 89 روز مانده
  تعداد ایده ها
  0
20.1001.4.BCKG000=.2022.09.24.0.9 نیاز

فناوری بر پایه هوش مصنوعی با هدف تعیین خسارت براساس تصاویر ارسالی آنالیز تصاویر خسارت براساس مدل های تصویری تعیین ابعاد خسارت بدون حضور کارشناس تعیین هزینه براوردی بدون دخالت کارشناس آرشیو خسارات وارده بر خودرو و داده های مرتبط با آن

 • ارائه شده توسط
  تاریخ پایان 89 روز مانده
  تعداد ایده ها
  0
20.1001.4.BCKG000=.2022.09.24.0.9 نیاز

فناوری بر پایه هوش مصنوعی با هدف تعیین خسارت براساس تصاویر ارسالی آنالیز تصاویر خسارت براساس مدل های تصویری تعیین ابعاد خسارت بدون حضور کارشناس تعیین هزینه براوردی بدون دخالت کارشناس آرشیو خسارات وارده بر خودرو و داده های مرتبط با آن

 • ارائه شده توسط
  تاریخ پایان 89 روز مانده
  تعداد ایده ها
  0
20.1001.4.B8KG000=.2022.09.24.0.4 نیاز

مرکز تماس هوشمند، برای افزایش کارایی کارشناسان، انعطاف پذیری و راحتی بیشتری فراهم می کند. یک پلت فرم قابل اعتماد برای یافتن جواب های مورد نیاز به مشتریان

 • ارائه شده توسط
  تاریخ پایان 89 روز مانده
  تعداد ایده ها
  0
20.1001.4.B8KG000=.2022.09.24.0.4 نیاز

مرکز تماس هوشمند، برای افزایش کارایی کارشناسان، انعطاف پذیری و راحتی بیشتری فراهم می کند. یک پلت فرم قابل اعتماد برای یافتن جواب های مورد نیاز به مشتریان

 • ارائه شده توسط
  تاریخ پایان 89 روز مانده
  تعداد ایده ها
  0
20.1001.4.B8KG000=.2022.09.24.0.4 نیاز

مرکز تماس هوشمند، برای افزایش کارایی کارشناسان، انعطاف پذیری و راحتی بیشتری فراهم می کند. یک پلت فرم قابل اعتماد برای یافتن جواب های مورد نیاز به مشتریان

 • ارائه شده توسط
  تاریخ پایان 89 روز مانده
  تعداد ایده ها
  0
20.1001.4.B4KG000=.2022.09.23.0.7 نیاز

وسیله نقلیه ای است که می تواند از طريق اينترنت به صورت دو طرفه با ساير سیستمهای خارج از خودرو نظیر زير ساخت های جاده ايي و مراکز اورژانس ،ساير وسايل نقلیه تلفن همراه، ی موبايل، خانه/دفتر ارتباط برقرار کند.

 • ارائه شده توسط
  تاریخ پایان 88 روز مانده
  تعداد ایده ها
  0
20.1001.4.B4KG000=.2022.09.23.0.7 نیاز

وسیله نقلیه ای است که می تواند از طريق اينترنت به صورت دو طرفه با ساير سیستمهای خارج از خودرو نظیر زير ساخت های جاده ايي و مراکز اورژانس ،ساير وسايل نقلیه تلفن همراه، ی موبايل، خانه/دفتر ارتباط برقرار کند.

 • ارائه شده توسط
  تاریخ پایان 88 روز مانده
  تعداد ایده ها
  0
20.1001.4.B4KG000=.2022.09.23.0.7 نیاز

وسیله نقلیه ای است که می تواند از طريق اينترنت به صورت دو طرفه با ساير سیستمهای خارج از خودرو نظیر زير ساخت های جاده ايي و مراکز اورژانس ،ساير وسايل نقلیه تلفن همراه، ی موبايل، خانه/دفتر ارتباط برقرار کند.

 • ارائه شده توسط
  تاریخ پایان 88 روز مانده
  تعداد ایده ها
  0
20.1001.4.AWKG000=.2022.09.23.0.7 نیاز

اين نياز مبتني بر شناسايي و طراحي و ساخت فيچرهاي مرتبط با تكنولوژي ADAS جهت محصولات ايران خودرو مي باشد.

 • ارائه شده توسط