آمـار و ارقـام

دربـاره مـا

پیرو مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیئت محترم وزیران در جهت یکپارچه سازی سامانه‌‌های عرضه و تقاضای همه وزارتخانه ها و با توجه به رسالت نظام ایده‌ها و نیازها(نان)، مبتنی بر ایجاد ارتباط مستقیم بین نیازهای جامعه، صنایع خصوصی، دولتی و پژوهشگران، شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق، پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد، همکاری مشترک بین وزارت نفت و سامانه نان در قالب ایجاد درگاه ویژه این سازمان در سامانه صورت گرفته است. در این درگاه نیازها (تقاضاها)ی وزارت نفت نمایه سازی شده و ایده های مرتبط با هر تقاضا در قالب عرضه در راستای آن تقاضا ثبت می‌شود.
وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران سازمان دولتی زیرمجموعه قوه مجریه ایران است، که وظیفه اعمال اصل مالکیت و حاکمیت ملی ایران بر ذخایر و منابع نفت و گاز، همچنین تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی در اداره و توسعه صنعت نفت و گاز کشور را برعهده دارد.ساختار سازمانی این وزارتخانه از یک ستاد مرکزی و چهار شرکت تابعه شامل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران تشکیل شده‌است و از طریق مدیریت بر شرکت‌های تابعه و فرعی خود، بر عملیات اکتشاف، استخراج، بازاریابی و فروش نفت خام، گاز طبیعی و فراورده‌های نفتی در کشور نظارت می‌نماید.

این مجموعه با هدف به هم رسانی تقاضا و عرضه ها در زمینه های نفتی و مسائل مربوط به آن ایجاد شده است. که هر کاربر می تواند ثبت تقاضا و یا عرضه کند و تقاضای مربوط به بخش خود را ثبت کند تا بتواند در راستای آن به عرضه دسترسی داشته باشداز سوی دیگر کاربران می توانند برای تقاضاهای این مجموعه عرضه و ایده های خود را ثبت کنند .